חווה חקלאית

גן כרמית - חווה ללימוד חקלאות וסביבה

במסגרת לימודי מדעים טבע וסביבה יוצאים התלמידים לגן כרמית, החווה החקלאית הממוקמת בכפר גלים. בגן כרמית מגוון של צמחיה ובעלי חיים ומצויים בו גן ירק, גן חי, גן פרפרים, גן תבלין, גן פרחים, גן "שבעת הגנים", פרדס קטן, גן נשירים ומכוורת. מגוון מופעי הטבע המתקיימים בחווה מהווים סביבת למידה טבעית, הרמונית ואסתטית, המעוררת באופן ישיר ואקטיבי סקרנות אצל כל באי המקום. המקום מהווה חיבור שלם ומלא של התלמידים העירוניים לסביבה שבדרך כלל רחוקה מהם. תוך כדי למידה אקטיבית ועבודה חקלאית מתקיים חינוך ערכי של אהבת ושמירת הטבע והאדם וחיזוק הקשר שבין האדם לנוף ארצו.

כמו כן, התלמידים מרחיבים את למידתם העיונית והמעשית גם בתוך ביה"ס בשיעורי חווה חקלאית הניתנים ע"י מורים מהחווה במערכת הלימודים שלהם, ומיישמים את למידתם בטיפוח גינת ביה"ס וגן הירק.

לדוגמה, המפגש הקרוב של תלמידינו עם עולם הצומח, משלב השתילה ועד שלב קבלת תוצרים, מקיים למידה ערכית ומשמעותית היכולה להתקיים רק בסביבה הטבעית של הצומח והחי.

הגדרות כלליות כניסה למערכת