לוח צלצולים

לוח צלצולים – בית ספר "נאות פרס"

8:00-8:50: שיעור 1

8:50-9:35: שיעור 2

 

9:35-9:45: הפסקת אוכל

9:45-10:10: הפסקה

 

10:10-11:00: שיעור 3

11:00-11:45: שיעור 4

 

11:45-11:55: הפסקה

 

11:55-12:45: שיעור 5

12:45-13:30: שיעור 6

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת