לוח חגים וחופשות תשפ"ב

ראש השנה:

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שני, שלישי ורביעי, כ"ט באלול התשפ"א עד ב' בתשרי התשפ"ב, 6-8.9.2021.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בתשרי התשפ"ב, 9.9.2021.

יום הכיפורים:

ערב החג ויום החג, הימים רביעי וחמישי, ט'-י' בתשרי התשפ"ב, 15–16.9.2021.

הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי התשפ"ב, 17.9.2021.

חג הסוכות:

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום שני, י"ד בתשרי התשפ"ב, 20.9.2021  עד יום רביעי, כ"ג בתשרי התשפ"ב, 29.9.2021.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשפ"ב, 30.9.2021.

חג הסיגד:

יום חמישי, כ"ט בחשוון התשפ"ב, 4.11.2021. יום לימודים רגיל.

חנוכה:

מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשפ"ב, 30.11.2021  עד יום שני, ב' בטבת התשפ"ב, 6.12.2021.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשפ"ב, 7.12.2021.

ט"ו בשבט:

יום שני, ט"ו בשבט התשפ"ב, 17.1.2022. יום לימודים רגיל.

פורים:

הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד וט"ו באדר ב' התשפ"ב, 16-18.3.2021.

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשפ"ב, 20.3.2022.

פסח:

מיום חמישי, ו בניסן התשפ"ב, 7.4.2022  עד יום שבת, כ"ב בניסן התשפ"ב, 23.4.2022.

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשפ"ב, 24.4.2022.

יום העצמאות:

יום חמישי, ד' באייר התשפ"ב, 5.5.2022.

הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשפ"ב, 6.5.2022.

ל"ג בעומר:    

יום חמישי, י"ח באייר התשפ"ב, 19.5.2022.

הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשפ"ב, 20.5.2022.

יום ירושלים:

יום ראשון, כ"ח באייר התשפ"ב, 29.5.2022. יום לימודים רגיל.

חג השבועות:

החג ואסרו חג, הימים ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשפ"ב, 5-6.6.2022.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשפ"ב, 7.6.2022.

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת